Buy one of these packages to avail this item.

CTET Level-I 2020

₹4,000/- ₹2,000/- 50%

CH TET-2020

₹4,000/- ₹2,000/- 50%

UP TET Level-I 2020

₹4,000/- ₹2,000/- 50%

MP TET Level-I 2020

₹4,000/- ₹2,000/- 50%

PTET-2020

₹5,000/- ₹1,000/- 80%

Complete Hindi Grammar

₹5,000/- ₹3,500/- 30%

Reet L-1 Hindi & English

₹4,000/- ₹2,000/- 50%

Part-I (10 Jan. 2020)

Part-II (31 Jan.2020)

Part-III (15 Feb.2020)

Part -IV (28 Feb.2020)

Part-V (17 Mar.2020)

Part-VI (31 Mar.2020)

Will Update

Reet L-1 Hindi & Sanskrit

₹4,000/- ₹2,000/- 50%

Part-I(10 JAn.2020)

Part-II(31 Jan.2020)

Part-II (15 Feb.2020)

Part-IV(28 Feb.2020)

Part-V (17 Mar.2020)

Part-VI ( 31 Mar.2020)

Will Update

Reet L-2 SST Hindi & English

₹6,000/- ₹2,400/- 60%

Till 20 Jan 2020

Part-I (10 Jan. 2020)

Part-II (31 Jan.2020)

Part-III (15 Feb, 2020)

Part-IV (28 Feb. 2020)

Part-V(17 Mar.2020)

Part-VI (31 Mar.2020)

Will Update

Reet L-2 SST Hindi & Sanskrit

₹6,000/- ₹2,400/- 60%

Part-I (15 Jan.2020)

Part-II (31 Jan.2020)

Part-III( 15 Feb.2020)

Part-IV(28 Feb.2020)

Part-V (17 Mar.2020)

Part-VI (31 Mar.2020)

Will Update

Reet L-2 Science & Maths Hindi & English

₹6,000/- ₹2,900/- 51.67%

Part-I (10 Jan. 2020

Part-II (31 Jan.2020)

Part-III (15 Feb.2020)

Part-IV (28 Feb.2020)

Part-V ( 17 Mar.2020)

Part-VI (31 Mar.2020)

Will Update

Reet L-2 Scince & maths Hindi & Sanskrit

₹6,000/- ₹2,900/- 51.67%

Part-I ( 10 Jan.2020)

Part-II (31 Jan.2020)

Part-III (15 Feb.2020)

Part-IV (28 Feb.2020)

Part-V (17 Mar.2020)

Part-VI (31 Mar.2020)

Will Update

Reet Hindi First Lang.

₹2,500/- ₹1,250/- 50%

Next Part -31 Mar.2020

Junior Accountant

₹6,000/- ₹4,500/- 25%

PSI Paper-I Hindi New

₹4,500/- ₹2,500/- 44.44%

MP PSI HINDI

₹4,500/- ₹2,500/- 44.44%

RJS Only (Hindi) Pre & Mains

₹6,000/- ₹2,800/- 53.33%

MPPCS Only Hindi

₹4,000/- ₹2,400/- 40%

UPPCS Only Hindi

₹4,000/- ₹2,400/- 40%

BPCS Only Hindi

₹4,000/- ₹2,400/- 40%

CHPCS Only Hindi

₹4,000/- ₹2,400/- 40%

JHPCS Only Hindi

₹4,000/- ₹2,400/- 40%
Contact us:
S-3, Mangal Marg, Bapu Nagar,Jaipur

parishkarworld-info info@parishkarworld.com
parishkarworld-Info

+91-8875008874,68

All Rights Reserved ParishkarWorld